-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเทพประทาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเทพประทาน

รหัสโรงเรียน : 66100016

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 39 หมู่ที่ 3 สายท่าเรือน้ำลึก หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร 66110

โทรศัพท์ : 056628999

แฟกซ์ : 056628999

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเทพประทาน

-- advertisement --