-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 24100007

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 147/18 สวนสมเด็จ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 038-511381

แฟกซ์ : 038-815889

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา

-- advertisement --