-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเทพปัญญา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเทพปัญญา

รหัสโรงเรียน : 41100022

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 78 อุ่มจาน กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 41110

โทรศัพท์ : 042331378

แฟกซ์ : 042331501

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเทพปัญญา

-- advertisement --