-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา

รหัสโรงเรียน : 34100036

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 70 หมู่ที่ 7 บุ่งไหม วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 045301063

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา

-- advertisement --