-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 54100001

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ม4

ที่อยู่ : 131 ช่อแฮ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 54000

โทรศัพท์ : 054522086

แฟกซ์ : 054534204

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา

-- advertisement --