โลโก้โรงเรียนเทพพิมานพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเทพพิมานพิทยา

รหัสโรงเรียน : 12100066

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 104/23 ซอยหมู่บ้านบัวทอง ตลิ่งชัน-สุพรรณ บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110

โทรศัพท์ : 02-5945620

แฟกซ์ : 02-5945620

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเทพพิมานพิทยา