-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 10100472

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 236 ซอยพัฒนา ประชาราษฎร์สาย 2 บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ : 02-9128888

แฟกซ์ : 02-9129333

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

-- advertisement --