-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา

รหัสโรงเรียน : 83100005

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 4-ม.ค. เทพกระษัตรีย์ รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076221773

แฟกซ์ : 076221773

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเทพอำนวยวิทยา

-- advertisement --