-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่

รหัสโรงเรียน : 90100083

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 382 ราษฎร์อุทิศ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074252838

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่

-- advertisement --