-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 30100066

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 61 หมู่ที่ 4 ตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240

โทรศัพท์ : 044-391203,044-391092

แฟกซ์ : 044-391092,044-391203

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์

-- advertisement --