-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเบญจมาศศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเบญจมาศศึกษา

รหัสโรงเรียน : 62100041

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 95 ม.2 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเบญจมาศศึกษา

-- advertisement --