-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 57100001

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 29 ม.15 นางแล-ท่าข้าวเปลือก นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 053705218

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา

-- advertisement --