-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเป็นหนึ่งวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเป็นหนึ่งวิทยา

รหัสโรงเรียน : 45100057

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 124 ม.2 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเป็นหนึ่งวิทยา

-- advertisement --