-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเพชรชูนุเคราะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเพชรชูนุเคราะห์

รหัสโรงเรียน : 94100020

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 39/9 เพชรเกษม โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120

โทรศัพท์ : 073431711

แฟกซ์ : 073431711

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเพชรชูนุเคราะห์

-- advertisement --