-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเพชรชูศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเพชรชูศึกษา

รหัสโรงเรียน : 91100018

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 189 หมู่ที่ 7 ซอย 7 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 91130

โทรศัพท์ : 074728063

แฟกซ์ : 074728063

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเพชรชูศึกษา

-- advertisement --