-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย

รหัสโรงเรียน : 84100030

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 29 เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110

โทรศัพท์ : 077431953

แฟกซ์ : 053431202

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย

-- advertisement --