-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 46100062

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 173 หมู่ที่ 7 กมลาไสย-มหาสารคาม ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 46130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา

-- advertisement --