-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเพ็ญศิริ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเพ็ญศิริ

รหัสโรงเรียน : 95100005

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 4 ผังเมือง 2 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000

โทรศัพท์ : 073213139

แฟกซ์ : 073243044

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเพ็ญศิริ

-- advertisement --