-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา

รหัสโรงเรียน : 57100149

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 2 หมู่ที่ 10 ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย 57130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา

-- advertisement --