-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่

รหัสโรงเรียน : 50100070

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 12/1 หมู่ที่ 6 เชียงใหม่-ฝาง ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 50150

โทรศัพท์ : 053372253

แฟกซ์ : 053372253

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่

-- advertisement --