-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา

รหัสโรงเรียน : 16100013

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 90/1 หมู่ที่ 4 ซอยรัตนพล พหลโยธิน เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

โทรศัพท์ : 036-421945

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเมืองละโว้วิทยา

-- advertisement --