-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา

รหัสโรงเรียน : 50100056

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 168/1 หมู่ที่ 12 เจริญนิรันดร์ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270

โทรศัพท์ : 053485053

แฟกซ์ : 053485053

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเมืองเด็กวิทยา

-- advertisement --