-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเยาววิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเยาววิทย์

รหัสโรงเรียน : 82100012

ประเภท : 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 26/55 หมู่ที่ 1 เหมาะ กะปง พังงา 82170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเยาววิทย์

-- advertisement --