-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

รหัสโรงเรียน : 10100810

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 9 กาญจนาภิเษก บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์ : 02-8945400-9

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

-- advertisement --