-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 12100032

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 38/2 งามวงศ์วาน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-5893248

แฟกซ์ : 02-9535376

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์

-- advertisement --