-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 10100752

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 33 ซอย 51 ลาดพร้าว วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 02-5382506

แฟกซ์ : 081-5382888

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์

-- advertisement --