-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเศรษฐวิทย์ศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเศรษฐวิทย์ศึกษา

รหัสโรงเรียน : 60100066

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : –

ที่อยู่ : 99/19 หมู่ที่ 6 ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

โทรศัพท์ : 0806817753

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเศรษฐวิทย์ศึกษา

-- advertisement --