-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเหลียนหัว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเหลียนหัว

รหัสโรงเรียน : 26100015

ประเภท : 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : ข3/293-5 เหมืองทองหลาง นครนายก เมืองนครนายก นครนายก 26000

โทรศัพท์ : 037-311578

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเหลียนหัว

-- advertisement --