โลโก้โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี

รหัสโรงเรียน : 72100006

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 287/1 หมู่ที่ 1 โพธิวรกุล สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ : 035423027

แฟกซ์ : 035423027

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี