-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเอกทวีวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเอกทวีวิทย์

รหัสโรงเรียน : 57100142

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 59 หมู่ที่ 6 แม่สาย แม่สาย เชียงราย 57220

โทรศัพท์ : 053734414

แฟกซ์ : 053734417

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเอกทวีวิทย์

-- advertisement --