-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเอกปัญญา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเอกปัญญา

รหัสโรงเรียน : 46100067

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : หมู่ที่ 9 สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150

โทรศัพท์ : 043-823457

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเอกปัญญา

-- advertisement --