-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเอกวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเอกวิทยา

รหัสโรงเรียน : 10100725

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 22/1 หมู่ที่ 3 ซอยทองออก เพิ่มสิน คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ : 02-5233436 02-5233470

แฟกซ์ : 02-5233436

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเอกวิทยา

-- advertisement --