-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น

รหัสโรงเรียน : 40100119

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 105 หมู่ 10 ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043-239316, 0898405020

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น

-- advertisement --