-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเอี่ยมอินทร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเอี่ยมอินทร

รหัสโรงเรียน : 40100276

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 214 หมู่ที่ 10 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเอี่ยมอินทร

-- advertisement --