-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเอี่ยมไพศาล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเอี่ยมไพศาล

รหัสโรงเรียน : 40100072

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 485/25-28 ทองประเสริญ ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043272120

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเอี่ยมไพศาล

-- advertisement --