-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเอื้ออำพน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเอื้ออำพน

รหัสโรงเรียน : 86100018

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 156 เขาชะมด-ท่าชนะ ละแม ละแม ชุมพร 86170

โทรศัพท์ : 077587122

แฟกซ์ : 077587122

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเอื้ออำพน

-- advertisement --