-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปราง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปราง

รหัสโรงเรียน : 65100025

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 400/14 หมู่ที่ 2 เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190

โทรศัพท์ : 055399385

แฟกซ์ : 055 399384

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปราง

-- advertisement --