-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแม่พระฟาติมา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแม่พระฟาติมา

รหัสโรงเรียน : 10100421

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 5921/1 อโศก-ดินแดง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320

โทรศัพท์ : 02-2450580

แฟกซ์ : 02-6429902

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแม่พระฟาติมา

-- advertisement --