-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแม่สายอนันตศาสตร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแม่สายอนันตศาสตร์

รหัสโรงเรียน : 57100159

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : –

ที่อยู่ : 86/1 บ้านป่าเหมือด หมู่ 5 อ1-ป6 เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 57130

โทรศัพท์ : 053731048

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแม่สายอนันตศาสตร์

-- advertisement --