-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแย้มวิทยการ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแย้มวิทยการ

รหัสโรงเรียน : 70100041

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 114 โพธาราม-บ้านเลือก โพธาราม โพธาราม ราชบุรี 70120

โทรศัพท์ : 032231336

แฟกซ์ : 023231157

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแย้มวิทยการ

-- advertisement --