-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแสงทองวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแสงทองวิทยา

รหัสโรงเรียน : 90100072

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 145 ธรรมนูญวิถี หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074243595

แฟกซ์ : 074235101

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแสงทองวิทยา

-- advertisement --