-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแสงธรรมวิทยา(มูลนิธิ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแสงธรรมวิทยา(มูลนิธิ)

รหัสโรงเรียน : 96100059

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 59/1 โต๊ะลือแบ สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120

โทรศัพท์ : 073614307

แฟกซ์ : 073520167

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแสงธรรมวิทยา(มูลนิธิ)

-- advertisement --