-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแสงธรรมศึกษาปัตตานี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแสงธรรมศึกษาปัตตานี

รหัสโรงเรียน : 94100069

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 45 หมู่ที่ 2 คลองใหม่ ยะรัง ปัตตานี 94160

โทรศัพท์ : 073357224

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแสงธรรมศึกษาปัตตานี

-- advertisement --