-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแสงประทีปวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแสงประทีปวิทยา

รหัสโรงเรียน : 94100028

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 45/1 ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี 94170

โทรศัพท์ : 073357310

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแสงประทีปวิทยา

-- advertisement --