-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแสงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแสงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 19100010

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 105 สุดบรรทัด แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี 18110

โทรศัพท์ : 036-244518

แฟกซ์ : 036-251771

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแสงวิทยา

-- advertisement --