-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแสงศรัทธา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแสงศรัทธา

รหัสโรงเรียน : 90100169

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : –

ที่อยู่ : 432 หมู่ที่ 12 กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 90180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแสงศรัทธา

-- advertisement --