โลโก้โรงเรียนแสงโสม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแสงโสม

รหัสโรงเรียน : 10100521

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 88/162 เทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-9544722-3

แฟกซ์ : 02-9544725

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแสงโสม