โลโก้โรงเรียนแสนยวิทยาภูมิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแสนยวิทยาภูมิ

รหัสโรงเรียน : 30100036

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 813-5 ซอย 2 ราษฎร์พัฒนา วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 30250

โทรศัพท์ : 044-444851

แฟกซ์ : 044-444851

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแสนยวิทยาภูมิ