-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ

รหัสโรงเรียน : 10100759

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 226 ประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 02-5593446

แฟกซ์ : 02-5307791

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ

-- advertisement --