-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแสนสุขศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแสนสุขศึกษา

รหัสโรงเรียน : 20100031

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 22-ม.ค. สันติเกษม แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 038-391023

แฟกซ์ : 038-392787

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแสนสุขศึกษา

-- advertisement --